Logo: Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole i placówce. Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym - formy, treści, metody nauczania

Kod szkolenia:
53D/IV
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
  • rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  • doposażenie warsztatu pracy nauczyciela.
Tematyka:
dziecko z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym – formy, treści, metody nauczania.
Termin:
4 czerwca 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadzący:
Aleksandra Kruszyńska, Anita Wieloch
Cena:
20 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.