Kod szkolenia:
272WR
Instytucje:
Adresaci:
nauczyciele przyrody (szkoła podstawowa) i biologii.
Cel:
zapoznanie nauczycieli przyrody i biologii z założeniami, celami, treściami i warunkami realizacji podstawy programowej.
Tematyka:
założenia i treści postawy programowej z przyrody i biologii w szkole podstawowej.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.