Kod szkolenia:
271WR
Adresaci:
nauczyciele szkół.
Cel:
  • przedstawienie elementów prawa oświatowego związanego z wdrażaniem innowacji pedagogicznych w szkole,
  • charakterystyka rodzajów innowacji,
  • zapoznanie z etapami pracy nad innowacją pedagogiczną,
  • planowanie sposobów wdrażania i ewaluacji innowacji pedagogicznej.
Tematyka:
  • innowacje pedagogiczne w prawie oświatowym,
  • projektowanie innowacji pedagogicznych,
  • dokumentacja i ewaluacja innowacji.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.