Kod szkolenia:
207WR
Instytucje:
Adresaci:
nauczyciele klas I - III szkoły podstawowej.
Cel:
  • rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności umiejętności uczenia się,
  • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • rozwijanie umiejętności złożonych (analizowanie, rozumowanie, abstrahowanie),
  • rozpoznawanie i nazywanie potrzeb własnych i innych ludzi,
  • rozwiązywanie konfliktów metodą "wygrany – wygrany",
  • diagnozowanie własnych potrzeb edukacyjnych,
  • kształcenie umiejętności przewidywania konsekwencji.
Tematyka:
  • narzędzia myślenia krytycznego,
  • praktyczne wykorzystanie narzędzi myślenia krytycznego w realizacji podstawy programowej z edukacji wczesnoszkolnej.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
5
Koordynatorzy:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Prowadzący:
Grażyna Skirmuntt, Anna Dzięgiel
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.