Logo: Jak skutecznie motywować? Kształtowanie nastawienia rozwojowego

Kod szkolenia:
73D
Adresaci:
nauczyciele, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy, psycholodzy.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi badaniami z zakresu psychologii motywowania i neuroplastyczności
  • dostarczenie narzędzi i strategii uruchamiających nastawienie rozwojowe u uczniów i ich gotowość do podejmowania wyzwań
  • zwiększenie skuteczności nauczycieli w zakresie motywowania uczniów do pokonywania trudności w nauce
Tematyka:
  • nastawienie rozwojowe i jego rola w motywowaniu,
  • przegląd badań z zakresu psychologii motywacji,
  • informacje zwrotne kształtujące nastawienie rozwojowe,
  • elementy treningu (w oparciu o scenariusz zajęć z młodzieżą),
  • wizja implementacji programu w macierzystej placówce.
Termin:
9, 16 i 23 listopada 2017 r. w godz. 15:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
14
Koordynatorzy:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Prowadzący:
Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
Cena:
210 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.