Logo: Recyklingowe wariacje na temat tekturowej rurki i wytłoczki, jako działanie wspierające rozwój manualny dziecka

Kod szkolenia:
144W/2
Adresaci:
nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół sanatoryjnych, wychowawcy świetlic.
Cel:
  • ukazanie możliwości kreatywnego, niekonwencjonalnego wykorzystania tekturowych rurek i wytłoczek w pracy z dzieckiem, jako działanie wspierające rozwój manualny;
  • kształtowanie postawy kreatywnego patrzenia na "produkowane" w gospodarstwie domowym surowce wtórne;
  • wykonanie różnorodnych form dekoracyjnych z wymienionych wyżej materiałów.
Tematyka:
wykonywanie różnorodnych form dekoracyjnych i użytkowych z tekturowych rurek i wytłoczek.
Termin:
22 maja 2018 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
25 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.