Logo: [Katowice] Podstawa programowa 2017 - edukacja wczesnoszkolna

Kod szkolenia:
151W/2
Adresaci:
nauczyciele klas I - III.
Cel:
zapoznanie nauczycieli klas I - III z założeniami, celami, treściami i warunkami realizacji podstawy programowej.
Tematyka:
założenia i treści postawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.
Termin:
15 września 2017 r. w godz. 14:30 – 17:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
3
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
20 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.