Logo: Kamishibai - teatr ilustracji. Jak zamienić seans głośnego czytania w niezapomnianą chwilę pełną magii...

Kod szkolenia:
142W
Adresaci:
nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczyciele i wychowawcy świetlic, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze.
Cel:
 • poznanie techniki czytania wywodzącej się z Japonii;
 • rozbudzanie kreatywnego działania podczas tworzenia opowiadań i bajek;
 • dostarczanie radości ze wspólnego czytania i działania;
 • zwrócenie uwagi na emocje towarzyszce słuchaniu oraz wartości wychowawcze w tekstach;
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela, pedagoga, bibliotekarza.
Tematyka:
 • przedstawienie metody Kamishibai – głośnego czytania za pomocą papierowych obrazów, ilustracji;
 • wyrażanie i rozumienie emocji;
 • wartości społeczno-moralne;
 • czytanie bajek i opowieści, wykorzystanie "magicznej skrzynki" i książek Kamishibai;
 • tworzenie opowiadań i bajek, tworzenie ilustracji do Kamishibai;
 • wykorzystanie Story Cubes.
Termin:
19 września 2017 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Gabriela Niemiec
Prowadząca:
Gabriela Niemiec
Cena:
25 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.