Logo: "Człowiek potrzebuje korzeni i skrzydeł". Ojczyznę kochać i szanować trzeba - jak nauczać Jasia, żeby Jan wiedział

Kod szkolenia:
17K
Adresaci:
nauczyciele wszystkich przedmiotów i wszystkich poziomów nauczania, bibliotekarze, regionaliści i wszyscy zainteresowani.
Cel:
  • refleksja nad przejawami patriotyzmu w dzisiejszych czasach,
  • zapoznanie nauczycieli z programami edukacyjnymi Centrum Edukacji Obywatelskiej,
  • prezentacja Projektu Bohaterskiej Wyobraźni Prof. Philipa Zimbardo,
  • prezentacja wychowawczej roli muzyki w procesie kształtowania postaw obywatelskich.
Tematyka:
szeroko rozumiany patriotyzm oraz wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
Termin:
20 września 2017 r. w godz. 12:30 – 16:30
Miejsce:
Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23
Liczba godzin:
4
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadzący:
zaproszeni specjaliści
Cena:
udział bezpłatny
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.