Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
19 września 2018 r. w godz. 12:30 – 16:00
Miejsce:
Ośrodek Harcerski Chorągwi Śląskiej ZHP w Chorzowie Aleja Harcerska 3, hotel Skaut (na terenie Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Jerzego Ziętka).
Wolnych miejsc:
dużo

Termin:
Planowany termin rozpoczęcia kursu: 1 października 2016 r. po uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu.
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Termin:
21 września 2018 r. w godz. 16:00 – 20:00, 22 września 2018 r. w godz. 9:00 – 19:00 i 23 września 2018 r. w godz. 9:00 – 16:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
7

Termin:
27 sierpnia 2018 r. w godz. 10:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
9

Termin:
28 sierpnia 2018 r. w godz. 10:30 – 13:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
5

Termin:
25 i 26 października 2018 r.
Miejsce:
Ustroń
Wolnych miejsc:
59

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 30 osób.