Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Dyrektorem szkoły.
Miejsce:
u zamawiającego lub online