Zajęcia organizowane na terenie szkoły/placówki.
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.