Konstrukcja programów nauczycielskich

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu grupy wsparcia dla osób pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2007 r. w godz. 16:00 – 19:00 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21, sala nr 1.

Temat spotkania: Konstrukcja programów nauczycielskich dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.

Osoba prowadząca: doradca metodyczny ds. kształcenia specjalnego – Stanisława Stus.

Koszt spotkania: 10 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: spotkanie 13S

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis (do godz. 15:00).

Zgłoszenia osób chętnych, poza członkami grupy wsparcia, prosimy przesyłać (do 6 grudnia 2007 r.) w formie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą.
Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela

koordynator: Agnieszka Górnicka
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153

oraz

Dział Szkoleń ROM-E Metis
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129.
Opublikowano 14 listopada 2007
Zarchiwizowano 10 grudnia 2007
Wróć