Dyrektorzy oraz szkolni koordynatorzy promocji zdrowia szkół i placówek oświatowych posiadających Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

8 listopada 2007 r.

Szanowni Państwo

Zapraszamy Państwa do udziału w seminarium pt. Polski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Autoewaluacja. Procedura i standardy, które będzie poświęcone procedurze tzw. autoewaluacji oraz kryteriom przynależności do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i uzyskania Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Seminarium poprowadzą Grażyna Skoczek oraz Katarzyna Stępniak z Pracowni Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie – Krajowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Pełny opis wymogów koniecznych do uzyskania przez szkołę/placówkę Polskiego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie znajdziecie Państwo w Zeszycie Nr 11 periodyku: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkołach pt. Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie, wydanego przez Pracownię Promocji Zdrowia przy Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie – Krajowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wersja elektroniczna zeszytu jest dostępna tutaj.

Wszystkich uczestników seminarium prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z treścią publikacji.

Terminy seminarium – do wyboru:

  • 3 stycznia 2008 r. (czwartek) – dwie grupy,
  • 7 stycznia 2008 r. (poniedziałek) – jedna grupa.

Czas trwania: 14:00 – 17:00

Miejsce: ROM-E Metis, Katowice, ul. Drozdów 21

Koszt udziału w seminarium wynosi 15 zł (sł. piętnaście złotych) od uczestnika.

Jeżeli wyraża Pani/Pan gotowość do udziału w seminarium prosimy o dokładne wypełnienie i podpisanie załączonego formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 14 grudnia 2007 r.:

  • faksem: 32 209 53 13
  • lub pocztą pod adres:
    Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis;
    ul. Drozdów 21; 40-530 Katowice
    (z dopiskiem na kopercie: SEMINARIUM SPZ).

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość rejestracji online – na seminarium w dniu 3 stycznia 2008 r. tutaj (kod 15WD/1), a 7 stycznia 2008 r. tutaj (kod 15WD/2).

Prosimy o wpłatę ww. kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. Nr 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: SEMINARIUM SPZ oraz – w przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę – imiona i nazwiska uczestników, za które została dokonana opłata.

Osobom zakwalifikowanym do poszczególnych grup zostaną wysłane imienne zaproszenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Wszelkie pytania i informacje prosimy kierować do koordynatorów projektu Barbary Dobias-Mola lub Tomasza Wojtasika – tel. 32 209 53 12; 32 209 53 14, wew. 112.

Opublikowano 8 listopada 2007
Zarchiwizowano 7 stycznia 2008
Wróć