Zapraszamy na 11. edycję projektu

Warsztaty Szkoły Teatru dla nauczycieli

- te warsztaty to moc – moc wyobraźni, moc inspiracji, moc teatru!

 

Szkoła Teatru dla Nauczycieli jest projektem edukacyjnym tworzonym od lat we współpracy Teatru Rozrywki w Chorzowie z ROM-E Metis w Katowicach. Kierujemy go  do nauczycieli, ale również do osób zainteresowanych odkrywaniem współczesnego teatru.

Ideą Szkoły Teatru dla Nauczycieli jest:

 • stworzenie w Teatrze Rozrywki przyjaznej przestrzeni twórczego dialogu pomiędzy szkołą a teatrem;
 • połączenie oświaty z kulturą zgodnie z ideą kształcenia poprzez sztukę i tworzenia aktywnej "SZKOŁY Z PASJĄ".

Cele warsztatów:

 • kształcenie otwartości komunikacyjnej;
 • kształtowanie gustów artystycznych;
 • nabycie umiejętności łączenia postawy twórczej ze  świadomie krytycznym stosunkiem do sztuki;
 • pobudzenie wrażliwości, wyobraźni i aktywności uczestników;
 • przygotowanie świadomego widza/odbiorcy zorientowanego na  czytanie komunikatów scenicznych i rozumienie ich przekazu.

Jeżeli zatem:

 • masz pasję
 • lubisz teatr
 • nie lubisz teatru
 • szukasz inspiracji
 • chcesz się czegoś dowiedzieć o sobie
 • chcesz uruchomić swój umysł, emocje i ciało
 • chcesz spotkać ciekawych ludzi
 • chcesz doświadczyć czegoś nowego
 • chcesz poszerzyć swoje horyzonty i przełamać stereotypy
 • myślisz o...

... każdy z tych powodów jest wystarczający, by wziąć udział w  zajęciach Szkoły Teatru dla Nauczycieli.

Udział w warsztatach da szansę na poznanie różnorodnego języka teatru, przyczyni się do podjęcia własnych poszukiwań twórczych. Pozwoli również przygotować młodzież do aktywnego i  świadomego uczestnictwa w kulturze. Zapraszamy!
 

Spotkania będą odbywać się w Teatrze Rozrywki w  Chorzowie, ul. Marii Konopnickiej 1, cykl obejmuje sześć spotkań, które poprowadzą: Magdalena Skorupa, Maciej Cierzniak i Bartosz Listwan.

Kiedy?

Program warsztatów

24 stycznia 2023 r.
w godz. 16:00 – 20:00

Lekcja 1

To nasze pierwsze warsztatowe spotkanie, podczas którego będziemy odkrywać moc relacji międzyludzkich, przeobrazimy nasze doświadczenia w tekst teatralny i wyrazimy go za pomocą zróżnicowanych środków artystycznych

25 stycznia 2023 r.
w godz. 16:00 – 20:00

Lekcja 2

Będziemy pracować nad emisją głosu, artykulacją i sposobem podawania tekstów na scenie

26 stycznia 2023 r.
w godz. 16:00 – 20:00

Lekcja 3

Podczas niej, skupimy się na języku teatralnym, mowie ciała, możliwościach i sposobach wyrazu. Zbadamy jak nasze predyspozycje osobiste mogą wpłynąć na przebieg procesu twórczego

27 stycznia 2023 r.
w godz. 16:00 – 20:00

Lekcja 4

Będzie to prawdziwa przygoda na scenie. Zbierzemy wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i potencjał, by przystąpić do wspólnego tworzenia spektaklu

28 stycznia 2023 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Lekcja 5

Będzie próbą generalną do naszego przedstawienia, a także finałowym spotkaniem podsumowującym nasze wysiłki

29 stycznia 2023 r.
w godz. 9:00 – 14:00

Lekcja 6

Finałowe przedstawienie

 

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie karty zgłoszeniowej przez Internet,
 • dokonanie wpłaty na konto Teatru Rozrywki w Chorzowie:
  Bank Śląski/o Chorzów
  37 1050 1243 1000 0010 0000 4497
  z  dopiskiem Szkoła Teatru dla Nauczycieli
 • wpłata w wysokości 350 zł w terminie do 15 stycznia 2023 r.
 • wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych (na miejscu),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (na miejscu),
 • zapoznanie się i akceptacja warunków funkcjonowania Teatru w reżimie sanitarnym (na miejscu).

Uwaga!
Liczba uczestników jest ograniczona. Grupa będzie liczyła 15  osób, co jest warunkiem odbycia się warsztatów. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o przynoszenie na zajęcia wygodnego ubrania i obuwia zastępczego.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Teatr Rozrywki
tel.: 667 310 588

oraz

ROM-E Metis w Katowicach
tel.: 32 209 53 12 lub 14
e-mail:

na stronach internetowych www.metis.pl oraz www.teatr-rozrywki.pl i na facebooku - Szkoła Teatru.

Opublikowano 16 listopada 2022
Zarchiwizowano 29 stycznia 2023
Wróć