Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z nastolatkami na konferencję, która odbędzie się 9 grudnia 2021 r. na platformie Zoom.

Program konferencji

Godzina

Temat wykładu

12:45 – 13:00

Powitanie

Bożena Bucka – dyrektor ROM-E Metis w Katowicach, organizatorki

13:00 – 14:00

Nastolatek z problemami – perspektywa psychiatryczna

dr Anna Białek – psychiatra

14:00 – 14:30

Rola ojca w kształtowaniu pozytywnych relacji z nastolatkiem z zespołem Aspergera

dr inż. Sebastian Koczy – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

14:30 – 14:45

Przerwa, czas na zalogowanie się na wybrane warsztaty

14:45 – 16:15

WARSZTATY – jeden warsztat do wyboru

  1. graMY i rozwiązujeMY problemy
    Grażyna Skirmuntt i Sonia Gogulla – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach
  2. Stres nastolatka
    Wioleta Baraniak – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach
  3. Filmowa przestrzeń porozumienia – warsztaty filmowe dla nauczycieli
    Beata Cielecka – specjalista ROM-E Metis w Katowicach, filmoznawca

16:15 – 16:30

Zakończenie konferencji, organizatorki

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 5 grudnia 2021 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Jaworska
e-mail:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Anita Wieloch
e-mail:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew.123

O prelegentach:

Anna Białek – specjalizację w dziedzinie psychiatrii uzyskała pracując w Klinice Psychiatrii w Katowicach Ochojcu. Jako psychiatra pracuje od 2008 r. Od 2015 r. pełni funkcje biegłego z zakresu psychiatrii dla Sądu Okręgowego w Częstochowie. Prowadziła zajęcia dla studentów różnych kierunków medycznych (również anglojęzycznych) i lekarzy stażystów. Prowadziła wykłady we współpracy z różnymi podmiotami w tym: Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Autorka kilku artykułów naukowych.

Sebastian Koczy

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i  międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w  naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

http://koczy.debacom.pl/

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Opublikowano 2 listopada 2021
Zmieniono 4 listopada 2021
Wróć