Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w zajęciach seminaryjnych pt. Psychologiczne i społeczne aspekty odżywiania się dzieci i młodzieży.

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że na jedzeniu i odżywianiu znamy się niemalże wszyscy, przecież każdy z nas zjada posiłki codziennie. Na to jednak, co i jak jemy, jak również co i jak jedzą dzieci i młodzież wpływa wiele czynników. Z przyjemnością zatem zapraszamy Państwa na zajęcia seminaryjne.

Tematyka zajęć skupiona będzie wokół następujących zagadnień:

Spotkanie 1: poruszymy w trakcie tego spotkania zagadnienia: psychologicznych czynników nadmiernego jedzenia, roli przekazów rodzinnych i ich wpływu na nasze codzienne odżywianie, punktowego i przedziałowego stylu odżywiania. A także – jak jedzenie zaspakaja nasze potrzeby psychologiczne, a nie tylko biologiczne i "dlaczego warto odsunąć miseczkę ze słodyczami w dalsze rejony pomieszczenia, w którym przebywamy",

Spotkanie 2: w trakcie spotkania poznacie Państwo: piramidę zdrowego żywienia, trójkąt dobrego samopoczucia, badania nt. nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży, rolę aktywności fizycznej w kształtowaniu zdrowego stylu życia. Będziecie mogli także wypełnić na własny użytek "arkusz zdrowego stylu życia".

 

Mamy nadzieję, że zajęcia pozwolą Państwu w bardziej świadomy sposób przyjrzeć się własnemu sposobowi odżywiania, jak również sposobowi odżywiania Państwa rodziny. Mamy też nadzieję, że przynajmniej dla niektórych z Państwa, staną się inspiracją do zmiany swoich nawyków żywieniowych na bardziej zdrowe.

Serdecznie zapraszamy,
Wioleta Baraniak i Katarzyna Jaworska

 

Podstawowe informacje o seminarium:

Liczba godzin: 4 dydaktyczne

Terminy zajęć:

Spotkanie 1: 7 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30
Spotkanie 2: 18 stycznia 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30

Miejsce realizacji: platforma Zoom. Zachęcamy uczestników do korzystania w trakcie seminarium z połączeń audio i video.

 

Prowadzący zajęcia:

Wioleta Baraniak
nauczyciel-konsultant

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Katarzyna Jaworska
nauczyciel-konsultant

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w  Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w  kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z  Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z  zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i  psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w  pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: pomiędzy 1 stycznia 6 stycznia 2021 r.

Wolnych miejsc: 12.

O udziale w seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 23S/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Katarzyna Jaworska
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 16 listopada 2020
Wróć