Logo: Sieć współpracy i samokształcenia...

 

Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych do uczestnictwa w Sieci współpracy i samokształcenia. Poniżej zostały podane terminy spotkań. Jak zwykle tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy. Zapraszamy zainteresowanych problematyką pedagogów i psychologów szkolnych do zgłoszenia się online.

Tematyka:

  • aktualizacja przepisów prawa;
  • zadania i priorytety szkolne w rocznym planie pracy pedagoga;
  • rola pedagoga i psychologa szkolnego – zadania, wyzwania, możliwości;
  • możliwości poszukiwania wsparcia w środowisku okołoszkolnym;
  • metodyka pracy pedagoga i psychologa szkolnego.

Terminy spotkań:

17 lutego 2020 r. godz. w 14:30 – 18:30
17 marca 2020 r. godz. w 14:30 – 18:30
14 kwietnia 2020 r. godz. w 14:30 – 18:30
12 maja 2020 r. godz. w 14:30 – 18:30

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 125 zł

Termin płatności: 10 lutego 2020 r.

Wolnych miejsc: 21.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 18D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Katarzyna Drzewicka-Tykiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 13 listopada 2019
Wróć