Zapraszamy pedagogów i psychologów szkolnych do uczestnictwa w Sieci współpracy i samokształcenia. Poniżej zostały podane terminy spotkań. Jak zwykle tematy będziemy modyfikować i realizować zgodnie z bieżącymi potrzebami grupy. Zapraszamy zainteresowanych problematyką pedagogów i psychologów szkolnych do zgłoszenia się online.

Tematyka:

  • aktualizacja przepisów prawa;
  • zadania i priorytety szkolne w rocznym planie pracy pedagoga;
  • rola pedagoga i psychologa szkolnego – zadania, wyzwania, możliwości;
  • możliwości poszukiwania wsparcia w środowisku okołoszkolnym;
  • metodyka pracy pedagoga i psychologa szkolnego.

Terminy spotkań:

17 lutego 2020 r. godz. w 14:30 – 18:30
27 kwietnia 2020 r. godz. w 15:00 – 18:00 – szkolenie online na platformie Clickmeeting
11 maja 2020 r. godz. w 16:30 – 18:00 – szkolenie online na platformie Clickmeeting
9 czerwca 2020 r. godz. w 16:00 – 18:30 – szkolenie online na platformie Clickmeeting

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 100 zł

Termin płatności: 10 lutego 2020 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Katarzyna Drzewicka-Tykiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Opublikowano 13 listopada 2019
Zmieniono 29 maja 2020
Zarchiwizowano 9 czerwca 2020
Wróć