Tytuł cyklu seminaryjno-warsztatowego: Przygotowanie przedszkola do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie
Kod szkolenia: 12D/16/2

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 6 lutego 2020 r. (czwartek
Spotkanie nr 2: 16 kwietnia 2020 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych – spotkanie z radą pedagogiczna oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie
Spotkanie nr 4: Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ – do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie
Spotkanie nr 5: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2020 r..

To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele przedszkoli, które do dnia 30 czerwca 2020 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat PPZ.

 

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:

Po upływie minimum trzech lat przynależności do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

 

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele przedszkoli, którym 30 czerwca 2020 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (tego z misiami!!!).

 

Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.

Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

 

Uwaga przedszkola z Certyfikatem 2. stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas – w związku z tym możecie ubiegać się o Certyfikat Krajowy.

 

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Spotkanie 1 

Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty

Spotkanie 2 

Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji

Spotkanie 3 

Temat: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych

Spotkanie 4 

Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ

Spotkanie 5 

Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik - psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, p.o. Wojewódzkiego Koordynatora projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Weź kurs na wielokulturowość II, trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 30 stycznia 2020 r.

 

Opublikowano 9 września 2019
Wróć