I Kongres pedagogów i psychologów szkolnych województwa śląskiego

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w:

I Kongresie pedagogów i psychologów szkolnych województwa śląskiego - rola, miejsce pedagoga i psychologa we współczesnej szkole,

który odbędzie 6 czerwca 2007 r. w Sali Sejmu Śląskiego,
ul. Ligonia 46 w Katowicach.

W wyniku refleksji nad pracą pedagoga i psychologa w szkole, która polega obecnie na podejmowaniu działalności naprawczej, zapobieganiu, animacji w środowisku, stałym monitorowaniu przebiegu rozwoju dzieci w szkole, pracy w systemie szkolnym oraz koordynowaniu pomocy materialnej dla dziecka i rodziny, powstała potrzeba debaty nad miejscem i rolą pedagoga i psychologa w dzisiejszej szkole.

Spotkajmy się, żeby podczas I Kongresu pedagogów i psychologów szkolnych województwa śląskiego przedyskutować rolę i zadania pedagoga i psychologa szkolnego we współczesnej szkole. Aby wymienić się doświadczeniami i refleksjami nad ich pozycją zawodową.

Honorowy patronat nad kongresem objął Śląski Kurator Oświaty.

Program kongresu:

9.00 – 9.05

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

9.05 – 9.30

Rola i miejsce pedagoga i psychologa szkolnego we współczesnej szkole z perspektywy organu nadzorującego

dr Marian Drosio, Śląski Kurator Oświaty

9.30 – 10.30

Pedagog na trzecie tysiąclecie

ks. dr Marek Dziewiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

10.30 – 11.15

Pedagog i psycholog w szkole – wizje i realia roli

dr Ewa Sokołowska, Instytut Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

11.15 – 11.45

Rola i miejsce pedagoga i psychologa szkolnego we współczesnej szkole z perspektywy organu prowadzącego

Maciej Maciejewski, Wydział Edukacji w Katowicach

11.45 – 12.05

Przerwa

12.05 – 12.45

Etyka pracy zawodowej pedagoga i psychologa szkolnego

dr Krzysztof Wojcieszek, autor krajowych programów profilaktycznych, redaktor naczelny "Świata Problemów"

12.45 – 13.30

Sojusznicy w pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Danuta Hryniewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

Prezentacja dobrej praktyki w pracy pedagoga i psychologa szkolnego

Doradcy metodyczni przy ROM-E Metis

13.30 – 13.45

Rola pedagoga szkolnego w placówce integracyjnej

Ewa Podemska-Pniok – pedagog szkolny, Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach

13.45 – 14.00

Przykład systemowej organizacji pracy pedagogów i psychologów szkolnych na terenie gminy

Maria Bernad – doradca metodyczny pomocy psychologicznej i pedagogicznej w Katowicach

14.00 – 14.15

Przerwa

14.15 – 14.30

Akademia młodego nauczyciela – jako przykład dobrej praktyki

Irena Świerczyńska – doradca metodyczny pedagogów szkolnych w Chorzowie

14.30 – 14.45

Partnerstwo dorosłych – rodzice – nauczyciele – wobec problemów wychowawczych

Lucyna Markowicz – doradca metodyczny ds. pedagogów szkolnych wychowawców świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych w Gliwicach

14.45 – 15.00

Zespół Interdyscyplinarny – kompleksowe podejście do budowania środowiska wychowawczego

Jolanta Zwyrtek – konsultant ROM-E Metis

15.00 – 15.15

Wolontariat w szkole

Agnieszka Kloc – pedagog szkolny, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jaworznie

15.15 – 15.45

Podsumowanie, dyskusja, wnioski

Termin: 6 czerwca 2007 r.

Koszt udziału w I Kongresie wynosi: 15 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: I Kongres 8K

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w I Kongresie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

 

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Termin przyjmowania zgłoszeń na I Kongres upływa z dniem 25 maja 2007 r.

Szczegółowych informacji udzielają:

Magdalena Wieczorek, Jolanta Zwyrtek
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116.

Opublikowano 27 marca 2007
Zmieniono 16 maja 2007
Zarchiwizowano 6 czerwca 2007
Wróć