Niecierpliwe spojrzenie w kalendarz i do planu lekcji... Jeszcze dwa dni... Jak ten czas się dłuży!
Klik, klik... rzut okiem czy jest może nowa misja albo wyzwanie... O, zmienił się mój status w Grze! Mam nową odznakę!
Szybkie spojrzenie na zegarek... jeszcze tylko kwadrans i do sali lekcyjnej wejdzie Mistrz Gry... Oczekiwanie się dłuży... Już nie mogę się doczekać! Co dziś nam zaproponuje?

Drogie Nauczycielki i drodzy Nauczyciele!

Czy Wasi uczniowie z radością i podekscytowaniem czekają na lekcje Waszego przedmiotu? A może Waszym marzeniem zawodowym jest, aby tak było?

Zapraszamy Was do pracy w sieci współpracy i samokształcenia wyGRYwaMY (w) szkołę. To sieć dla wszystkich nauczycieli, którzy pragną uczyć innowacyjnie, efektywnie i z radością.

Mottem naszej sieci są słowa Glenna Domana Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki.

Cele ogólne realizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

 • nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy uczestnikami sieci i szkołami, w których pracują;
 • wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami sieci;
 • dzielenie się sukcesem w postaci dobrych praktyk;
 • tworzenie nowych, zindywidualizowanych i innowacyjnych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych;
 • poszerzenie kompetencji uczestników sieci o nowe obszary zawodowe i osobiste;
 • pozyskanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Formy pracy w sieci współpracy i samokształcenia:

 • sieć będzie miała formę szkolenia blended-learning, obejmującego warsztatowe i seminaryjne spotkania stacjonarne oraz wymianę doświadczeń online.

Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych/rok szkolny, w tym:

 • Spotkania stacjonarne w siedzibie Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach (ul. Drozdów 21 i 17) – 15 godz. (3 spotkania w ciągu roku szkolnego).
  Spotkania stacjonarne będą odbywały się zgodnie z harmonogramem publikowanym na początku każdego roku szkolnego. Tematyka spotkań będzie związana z projektowaniem i prowadzeniem zajęć edukacyjnych wykorzystujących zabawę, jako mechanizm rozbudzania motywacji do nauki oraz narzędzie do rozwijania kompetencji kluczowych i realizacji podstawy programowej.
 • Praca online na platformie edukacyjnej Ośrodka – 85 godz.
  Platforma edukacyjna stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i wirtualnych spotkań, z której uczestnicy sieci korzystają w dowolny sposób, głównie poprzez: publikowanie materiałów, wymianę doświadczeń poprzez narzędzia platformy (forum, blog, wiki), spotkania online (chat). Praca na platformie jest opcjonalna i nie jest związana z koniecznością wykonywania zadań, jak to zwykle bywa w kursach internetowych. Każdy uczestnik sieci może korzystać z tej możliwości współpracy i samokształcenia zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami.

Serdecznie zapraszamy
Sonia Gogulla i Grażyna Skirmuntt

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 105 zł

35 zł – płatne do 16 października 2019 r. oraz
70 zł – płatne po  1 stycznia 2020 r.

Wolnych miejsc: 6.

O udziale w szkoleniu decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 85D

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Harmonogram spotkań stacjonarnych:

Data spotkania

Tematyka

23 października 2019 r.
w godz. 14:00 – 17:00

 • zasady udziału i formy pracy w sieci samokształcenia i współpracy,
 • cele sieci wyGRYwaMY (w) szkołę,
 • integracja uczestników sieci,
 • diagnoza potrzeb i ustalenie listy zagadnień do realizacji w ramach sieci w roku szkolnym 2019/20.

11 marca 2020 r.
w godz. 14:00 – 17:00

 • biologiczne podłoże procesu uczenia się,
 • zabawa, jako neurobiologiczny mechanizm procesów poznawczych i motywacji,
 • zabawa, jako dydaktyczno-metodyczne rozwiązanie motywujące uczniów do nauki.

3 czerwca 2020 r.
w godz. 14:00 – 17:00

 • projektowanie zajęć z wykorzystaniem zabawy (tematyczne i interdyscyplinarne pokoje zagadek, grywalizacja większych partii materiału);
 • prezentacja dobrych praktyk.
Opublikowano 7 września 2019
Wróć