Logo: Zarządzanie szkołą

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

Zarządzanie szkołą – dwie strony medalu,

która odbędzie się w dniach 3 – 4 października 2019 r. w Ustroniu.

Miejsce konferencji podamy w późniejszym terminie.

Dyrektor jest w szkole osobą utożsamianą z sukcesami jej uczniów i jakością pracy nauczycieli. Po latach, nawet po wielu, pamiętamy nazwisko dyrektora, jego sylwetkę. Coraz lepiej rozumiemy, że – choć czasami w tle życia szkolnego – był jego duszą. Codzienne obowiązki i powinności składające się na pracę dyrektora pozostają, szczególnie dla osób niezwiązanych zawodowo z oświatą, w cieniu. Najbardziej widoczna jest funkcja reprezentacyjna, jest swoistym znakiem firmowym, a opinia o szkole jest opinią o jej dyrektorze.

Druga strona medalu to szkolna codzienność: dyrektor jako zarządzający i organizator życia szkoły, strateg, moderator, pracodawca, osoba sprawująca nadzór, przewodniczący rady pedagogicznej, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, reprezentujący szkołę na zewnątrz, menedżer dbający o finanse placówki, animator inspirujący, motywujący i współorganizujący szkolne inicjatywy, nauczyciel i wychowawca, przewodniczący komisji egzaminacyjnych. Mnogość obowiązków wynikających ze sprawowania funkcji dyrektora szkoły jest doprawdy ogromna. Często brakuje czasu, czasami wyrozumiałości dla błędów i niedociągnięć, wreszcie cierpliwości w oczekiwaniu na wymarzone efekty pracy szkoły. Sukcesom towarzyszą także porażki. Lecz społeczna konotacja funkcji dyrektora jest jednoznaczna – to on jest za szkołę całkowicie odpowiedzialny. Ta refleksja będzie przyświecała obradom podczas spotkania, które adresujemy nie do dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Gościem specjalnym będzie prof. Andrzej Blikle.

Program konferencji

3 października 2019 r.

12:00 – 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 – 14:00

Obiad

14:00 – 14:15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

14:15 – 15:15

Aktualizacja przepisów prawa

Anna Król, specjalistka w zakresie zarządzania, prawa oświatowego i prawa administracyjnego

15:15 – 15:45

Przerwa kawowa

15:45 – 16:45

Statut konstytucją szkoły, przedszkola, placówki

Ewa Jakubowska, specjalistka w zakresie analizy i konstruowania statutów placówek oświatowych

16:45 – 17:45

Szkoła w kryzysie

Tomasz Wojtasik, ROM-E Metis w Katowicach

Jacek Górski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

17:45 -18:30

Szkoła jako środowisko bezpieczne nie tylko dla ucznia!

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty

19:00

Uroczysta kolacja

4 października 2019 r.

8:00 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:00

Dyrektor jako lider wspomagania w szkole

Bożena Bucka, Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

10:00 – 10:30

Przerwa kawowa

10:30 – 12:00

Motywowanie godnościowe, a organizacje turkusowe

prof. Andrzej Blikle

13:00

Obiad

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 400 zł

Termin płatności: 20 września 2019 r.

Wolnych miejsc: 51 z 60.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 3K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Jolanta Leśniak i Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: /

Opublikowano 12 lipca 2019
Wróć