Plakat spektaklu Mesjasze

 

2 lutego 2019 r. (sobota) o godz. 18:00 Teatr Zagłębia w Sosnowcu zaprasza nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych na spektakl Mesjasze w reż. Anety Groszyńskiej – przedstawienia prezentowanego na tegorocznym Malta Festival Poznań. Po przedstawieniu odbędzie się panel dyskusyjny wokół zagadnień poruszanych w spektaklu.

Kim był Towiański, czy Koło Sprawy Bożej było sektą, jaki miało wpływ na swoich członków, a być może na historię literatury polskiej, kim w związku z tym jest lider i co o tym decyduje? – o tym i nie tylko podczas panelu zaraz po spektaklu...

Partnerami wydarzenia są Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

Program spotkania:

18:00 Spektakl Mesjasze (reż. Aneta Groszyńska)

19:30 Przerwa kawowa

19:45 Panel dyskusyjny z udziałem prof. Katarzyny Popiołek, prof. Ryszarda Koziołka, Roberta Strzały, dr. Igora Pietkiewicza, moderacja panelu: Tomasz Wojtasik

 

O spektaklu Mesjasze:

Spektakl w reżyserii Anety Groszyńskiej powstał z inspiracji powieścią Mesjasze węgierskiego pisarza Györgiego Spiró.
Książka opowiada o polskich emigrantach po powstaniu listopadowym, którzy zawiązali Koło Sprawy Bożej – religijno-narodową sektę mesjanistów i heretyków. Jej członkami są m.in. Mickiewicz i Słowacki – czołowi twórcy polskiego romantyzmu, polska inteligencja na emigracji. Bezsilni wobec dziejącej się na ich oczach historii, przekuwają frustrację bezpaństwowców w religijną filozofię – wierzą w wyjątkową, wyznaczoną przez Boga rolę narodu polskiego.
- Mickiewicz w Paryżu, w tamtych czasach, to nie spiżowy pomnik w dostojnej pozie mędrca, ale głodujący wyrzutek pozbawiony pracy i perspektyw. Ten końcowy epizod jego życia, jeśli spróbujemy wydobyć z pamięci zachwyty naszych polonistów, wyda się dla wielu szokujący.- zapowiadają twórcy spektaklu.

 

Informacje organizacyjne:

Cena udziału w spektaklu i panelu: 20 zł (słownie: dwadzieścia zł)

Każdy uczestnik panelu otrzyma pakiet materiałów do pracy z uczniami: tekst kontekstowy o spektaklu, scenariusze lekcji.

Zapisy przyjmuje Biuro Obsługi Widzów Teatru Zagłębia – do 31 stycznia 2019 r.:

tel. 32 266 11 27 (pon. – pt. w godz. 8:00 – 15:00) lub e-mail:

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Zaproszeni paneliści:

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Katarzyna Popiołek – Dziekan Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog społeczny.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki relacji międzyludzkich, sposobów udzielania pomocy i wsparcia, uwarunkowań funkcjonowania w bliskich związkach – jak zmienia je czas, model kariery, odczuwany konflikt roli zawodowej i rodzinnej, specyficzne charakterystyki i doświadczenia partnerów. Prowadzi także badania nad percepcją czasu i jej konsekwencjami. Wiele uwagi poświęca zachowaniom człowieka w sytuacjach kryzysowych. Organizatorka interdyscyplinarnych spotkań naukowych pod hasłem Kryzysy, katastrofy, kataklizmy, które zaowocowały cyklem publikacji książkowych poruszających kwestie zagrożeń, jakie pojawiają się współcześnie w życiu jednostek i całych społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji i wykluczenia. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych.

prof. dr hab. Ryszard Koziołek- Zakład Historii Literatury Poromantycznej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Literaturoznawca, pracuje w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego; w 2010 roku dostał Nagrodę Literacką Gdynia za książkę Ciała Sienkiewicza. Był przewodniczącym jury Nagrody Literackiej Nike.

Robert Strzała – nauczyciel-polonista w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej

dr Igor Pietkiewicz – Kierownik Centrum Badań nad Traumą i Dysocjacją, adiunkt na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Katowicach, psycholog, psychoterapeuta.
Zajmuje się psychologią kulturową, psychologią zdrowia społeczności, psychologią religii, jak również psychoterapią oraz psychotanatologią (psychologicznymi aspektami śmierci). Naukowo interesuje się wpływem kultury i religii na życie oraz zdrowie człowieka, korzystaniem z dostępnych form wsparcia i pomocy, możliwościami radzenia sobie z chorobą, a także wykorzystywaniem etnomedycyny. Prowadzi badania nad traumą, dysocjacją i zmianami świadomości.

 

Premiery Nauczycielskie

Premiery Nauczycielskie są adresowane do nauczycieli, pedagogów, instruktorów teatralnych, animatorów kultury oraz wszystkich zainteresowanych, którzy tematy poruszane w spektaklach z repertuaru Teatru Zagłębia chcą włączać w ramy prowadzonych przez siebie zajęć.

Zapraszamy również tych z Państwa, którzy zastanawiają się jak przygotować dzieci i młodzież do obejrzenia spektaklu – a właściwie to obejrzenie zamienić w aktywne uczestnictwo.

Premiery Nauczycielskie każdorazowo połączone są z panelami dyskusyjnymi oraz prezentacją zeszytów metodycznych, zawierających propozycje scenariuszy lekcji opartych o treści przedstawienia.

Tematyka paneli oraz zawartość zeszytów jest tworzona we współpracy z młodzieżą, która już spektakl widziała – po to, aby pomóc Państwu w jak najlepszym wykorzystaniu wizyty w teatrze w Waszych działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

 

Zapraszamy do wspólnej podróży...

Opublikowano 9 stycznia 2019
Wróć