XVII edycja konferencji dla szkół sanatoryjnych

 

W dniach 25 – 26 października 2018 roku w Ustroniu odbyła się XVII konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych. Temat tej konferencji brzmiał "Żeby mieć naprawdę dobry pomysł, trzeba mieć wiele pomysłów (T. Edison)".

W tegorocznej edycji konferencji wzięli udział przedstawiciele z czternastu zespołów szkół i placówek. Wśród uczestników byli dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy z Kudowy-Zdroju, Wałbrzycha, Opola, Katowic, Zabrza, Rabki-Zdroju, Goczałkowic-Zdroju, Skoczowa, Jastrzębia-Zdroju, Kamieńca, Skoczowa, Wisły, Orzesza, Czarnieckiej Góry. W sumie w konferencji wzięło udział 87 osób. Po raz pierwszy w tym roku, w konferencji uczestniczyła także kilkunastoosobowa grupa konsultantów ROM-E Metis, którzy poza prowadzeniem warsztatów, brali udział w części wykładowej i uczestniczyli w adresowanym dla nich seminarium.

Zagadnieniami wiodącymi były w tym roku neurodydaktyka i rozwój psychoseksualny młodzieży. Zagadnienie neurodydaktyki przybliżył słuchaczom dr hab. Piotr Łaszczyca, adiunkt w Katedrze Fizjologii i Ekotoksykologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Drugim prelegentem w części wykładowej konferencji była Aleksandra Żyłkowska z Instytut Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Jej wykład dotyczył seksualności nastolatków u progu XXI wieku i ogniskował się wokół kwestii orientacji i tożsamości seksualnej. Także w tej części konferencji swój sposób pracy z dziećmi przewlekle chorymi prezentowali nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku w Goczałkowicach – Zdroju. Zebranym, charakter placówki i specyfikę ich działań, przybliżał dyrektor szkoły, Jarosław Krutak i nauczyciele z goczałkowickiej szkoły.

W części warsztatowej uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami pracy z uczniem ze spektrum autyzmu – warsztat prowadzony przez Anitę Wieloch, konsultanta ROM-E Metis, poznać sposoby radzenia sobie ze stresem – warsztat prowadzony przez Beatę Łęcka, także konsultanta ROM-E Metis. Trzecim warsztatem prowadzonym przez pracownika ROM-E Metis była "Specyfika organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci przewlekle chorych", warsztat prowadzony przez Sabinę Müller. Po raz kolejny dla uczestników konferencji warsztat poprowadziła także Iwona Bogatko – konsultant ROM-E Metis, proponując "Łatwe i przyjemne zabawy z gliną". Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku w Goczałkowicach-Zdroju, Ewa Betke i Małgorzata Wielek poprowadziły natomiast warsztat "Malowanie techniką decorative painting". Miały miejsce także dwa seminaria. Jedno poświęcone seksualności adolescentów, prowadzone przez Aleksandrę Żyłkowską, drugie, w którym uczestniczyła grupa konsultantów ROM-E Metis dotyczyło technik motywowania i prowadzone było przez dr Małgorzatę Wójcik z SWPS w Katowicach.

Tegoroczna ustrońska konferencja to czas niezwykle intensywny, stwarzający okazję do pogłębienia wiedzy, nabycia nowych umiejętności i wymiany doświadczeń między nauczycielami z różnych placówek. Zarówno w rozmowach kuluarowych, jak i w ankietach ewaluacyjnych dało się usłyszeć i odczytać zadowolenie uczestników z obecnej edycji i ochotę do spotkania za rok. Mamy zatem nadzieję, że kolejna XVIII już edycja konferencji spotka się z dobrym przyjęciem i w licznym gronie uczestników będziemy mogli cieszyć się "pełnoletnością" przedsięwzięcia.

Materiały do pobrania: sanatoryjne.metis.pl/2018/11/19/materialy-pokonferencyjne-z-xvii-edycji-konferencji/

Opublikowano 20 listopada 2018
Zmieniono 30 listopada 2018
Wróć