Logo: Jak rozumieć i wspierać nastolatka?

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów
pracujących z nastolatkami na konferencję,
która odbędzie się 13 listopada 2018 roku
w naszej filii ROM-E Metis w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

"Jak rozumieć i wspierać nastolatka?"

 

13 listopada 2018 r.

12:00 – 13:00

Rejestracja uczestników

13:00 – 13:10

Uroczyste otwarcie konferencji

13:10 – 13:55

Środowisko rówieśnicze a kompetencje społeczne nastolatków

Magdalena Wieczorek, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

13:55 – 14:40

Zaburzenia emocjonalne u nastolatków

Beata Birnbach, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

14:40 – 15:00

Przerwa kawowa

15:00 – 15:45

Nastolatek ze spektrum autyzmu

Anita Wieloch, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

15:45 – 16:30

Doświadczenia psychologa szkolnego

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

 

Proponujemy Państwu udział w warsztatach pokonferencyjnych, które odbędą się 8 stycznia 2019 r. w godz. 14:00 – 17:30, również na terenie naszej filii w Bytomiu.

Można już się zapisywać.

Prowadzący i tematyka warsztatów:

  1. Ewa Kustwan-Mróz: Tożsamość seksualna nastolatków
  2. Magdalena Wieczorek: Skrzynia z narzędziami. Wybrane metody behawioralno-prawne w motywowaniu uczniów do rozwoju i zmian w zachowaniu
  3. Katarzyna Jaworska: Niepokojące zachowania ucznia – mobbing rówieśniczy, autoagresja, stres pourazowy
  4. Beata Birnbach, Anita Wieloch: Zaburzenia emocjonalne u nastolatków
  5. Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz: Jak się dogadać z nastolatkiem – krok po kroku

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 35 zł (konferencja z warsztatem)

Termin płatności: 6 listopada 2018 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 8K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji.

Uwaga!

Uruchamiamy internetową skrzynkę pytań. Czekamy na Państwa pytania i uwagi, problemy, które zdaniem Państwa warto by poruszyć podczas prowadzonych warsztatów.
Chcemy być kreatywni i będziemy wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Adresy e-mailowe podane są poniżej:

Katarzyna Jaworska, e-mail: , tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Anita Wieloch, e-mail: , tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 123

Beata Birnbach, e-mail: , tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Opublikowano 6 września 2018
Wróć