Logo PPP

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej, IX ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Celem konferencji jest poruszenie szeregu zagadnień dotyczących pracy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie ośrodkom wiodącym, ich pracy merytorycznej i organizacyjnej.

Dzień drugi to problematyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ukazana w trzech perspektywach – medycznej, psychologicznej i pedagogicznej.

Perspektywa medyczna umożliwi uczestnikom poznać nozologię zaburzeń w rozwoju psychicznym dzieci i młodzieży, ich przyczyny, leczenie, pomoc i opiekę psychiatryczną.

Perspektywa psychologiczna pozwoli na przedstawienie najnowszych badań psychologicznych nad zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Przedstawi ich funkcjonowanie w relacjach, konfliktach, kryzysach. Wskazane zostaną formy i sposoby diagnozowania i udzielania wsparcia w perspektywie pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować i omówić przyczyny trudności, niepowodzeń szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży oraz wskazać konkretne sposoby przeciwdziałania tym zjawiskom. Istotnym celem w perspektywie pedagogicznej jest ukazanie kwestii wsparcia rodziny w wychowaniu dziecka poprzez zaprezentowanie form i metod konkretnej pomocy rodzinie, dziecku, szkole.

Trzeci dzień to RODO oraz formalno-prawne aspekty pracy poradnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniach 19 – 21 września 2018 r.Ustroniu w Hotelu Jaskółka, ul. Zdrojowa 10.

 

Program

I dzień – 19 września 2018 r. Wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze

10:00 – 10:15Otwarcie konferencji
10:15 – 11:30Diagnoza funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego, praca z rodziną

dr Radosław Piotrowicz

11:30 – 13:00Formalno-prawne aspekty organizacji wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych

przedstawiciel MEN

15:00 – 18:00Wiodące ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze przykłady dobrych praktyk – panel dyskusyjny
17:00 – 18:00Podsumowanie sesji

II dzień – 20 września 2018 r. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

9:00 – 10:30Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży wykład

dr Ireneusz Jelonek – psychiatra

11:00 – 12:30Kryzysy emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży

dr Katarzyna Sitnik-Warchulska – psycholog kliniczny

12:30 – 13:00Dyskusja panelowa - kondycja psychiczna dzieci i młodzieży w Polsce
15-18Warsztaty – zapisy podczas konferencji:
 • I warsztat – Status prawny dyrektora i nauczyciela poradni
  Dariusz Dwojewski – prawnik
 • II warsztat – Interwencja kryzysowa w poradni psychologiczno-pedagogicznej – praca z dziećmi, młodzieżą i rodzicami
  konsultanci ROM-E Metis
 • III warsztat – Interwencja kryzysowa w przedszkolu, szkole, placówce – praca poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami
  konsultanci ROM-E Metis
 • IV warsztat – Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w oparciu o orzeczenie lub opinię
  konsultanci ROM-E Metis
18:00Podsumowanie sesji warsztatowej – dyskusja

III dzień – 21 września 2018 r.

9:00 – 10:30Formalno-prawne aspekty funkcjonowania poradnictwa

przedstawiciel MEN

11:00 – 13:30RODO w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Mariusz Wilkus – ekspert ds. ochrony danych, Administrator bezpieczeństwa Informacji, audytor, oficer compliance

 

Koszt udziału w konferencji to 657 zł (pokój 1-osobowy), 645 zł (pokój 2-osobowy) i obejmuje:

 • opłatę konferencyjną,
 • koszt noclegu,
 • koszt wyżywienia.

Organizator nie przewiduje zmian w opłatach za konferencję.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 657 zł (pokój 1-osobowy), 645 zł (pokój 2-osobowy)

Termin płatności: 5 września 2018 r.

Wolnych miejsc: 57 z 80.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 1K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Fakturę za udział w konferencji wystawia ROM-E Metis w Katowicach.

Szczegółowych informacji udziela koordynator konferencji:

Małgorzata Spendel
e-mail:

Serdecznie Państwa zapraszamy

Opublikowano 25 czerwca 2018
Wróć