Wzmacnianie zdrowia psychicznego

Wzmacnianie zdrowia psychicznego

O programie «  
Cele i formy realizacji «  
Przepisy prawne «  
Kadra realizatorów «  
FAQ o zdrowiu psychicznym «  
Aktualności «  

Wojewódzki program wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych realizowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W proponowanym programie oferujemy Państwu szkolenia, które dostarczą niezbędnej dawki wiedzy psychologicznej w zakresie budowania filarów zdrowia psychicznego. Udział w programie daje też sposobność do refleksji – co już udało nam się zdziałać na rzecz wzmocnienia równowagi psychicznej dzieci i młodzieży, co jeszcze możemy udoskonalić, aby systematycznie zwiększać poziom zdrowia i skutecznie przeciwdziałać jego zaburzeniom. Zapraszamy!

 

Cele ogólne:

 1. Promowanie i wzmacnianie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.
 2. Budowanie środowiska sprzyjającego optymalnemu rozwojowi społeczno-emocjonalnemu uczniów.

 

Cele szczegółowe:

 1. Podnoszenie wiedzy nauczycieli w zakresie rozpoznawania symptomów zaburzeń depresyjnych u uczniów.
 2. Doskonalenie umiejętności nauczycieli stosowania podstawowych interwencji kryzysowych, w tym szczególnie wobec zagrożenia suicydalnego.
 3. Poszerzanie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów.

 

Adresaci: wizytatorzy, dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy szkól i placówek oświatowych.

 

Formy realizacji:

 1. Szkolenia podstawowe:
  • warsztaty dla wizytatorów "Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jako profilaktyka zachowań samobójczych" realizowane na terenie ROM-E Metis w Katowicach;
  • moduł "Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jako profilaktyka zachowań samobójczych" w ramach konferencji dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Elementy prawne w nauczaniu";
  • warsztaty dla zespołów nauczycieli realizowane na terenie szkół i placówek.
 2. Szkolenia rozszerzające realizowane na terenie ROM-E Metis lub danej szkoły/ placówki oświatowej.

 

Prowadzący szkolenia: Zespół Interwencji Kryzysowej ROM-E Metis w Katowicach.

Koordynator Programu: Mirosława Bochner, kierownik Pracowni Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ROM-E Metis w Katowicach:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew.149
e-mail:

Opublikowano 24 lutego 2017
Wróć