Wywiad z Maciejem Winiarkiem, dyrektorem "TOCFE Polska", edukatorem, trenerem, propagatorem myślenia krytycznego, zarejestrowany przy okazji seminarium dla dyrektorów na temat Kompleksowego wspomagania szkół i placówek w podnoszeniu jakości kształcenia i wychowania, które odbyło się 23 listopada 2016 r. w ROM-E Metis w Katowicach.

Opublikowano 14 grudnia 2016
Wróć