Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach służy wsparciem oraz doradztwem w obszarze wychowania i opieki przedstawicielom szkół i placówek województwa śląskiego. Zgodnie z regulaminem, aby uczestniczyć w programie należy złożyć wniosek w Kuratorium Oświaty w Katowicach, które po akceptacji wniosku informuje o tym ROM-E Metis. Realizowane formy pomocy w postaci szkoleń i konsultacji indywidualnych są bezpłatne.

Obecnie zakończyła się II edycja programu "Śląska Szkoła Jakości", Komisja Certyfikująca przyznała certyfikaty, a Śląski Kurator Oświaty podejmie decyzję o ich zatwierdzeniu.

Otwarcie III edycji nastąpi po zaakceptowaniu programu "Śląska Szkoła Jakości" przez Śląskiego Kuratora Oświaty i aktualizacji regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Ewa Lubina
Koordynator ŚSJ

Bożena Bucka
Dyrektor ROM-E Metis w Katowiach


Zobacz także:

Opublikowano 22 września 2006
Zarchiwizowano 27 listopada 2006
Wróć