Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego nr 4/ZP/2006, bowiem postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Opublikowano 22 września 2006
Zarchiwizowano 3 października 2006
Wróć