Treści kształcenia:

 • Pozyskiwanie informacji z sieci komputerowej Internet (wyszukiwanie, gromadzenie) – strony WWW, przeglądarki i wyszukiwarki internetowe, prezentacja wybranych serwerów edukacyjnych oraz serwisów związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem szkołą.
 • Rola szkolnej witryny w kreowaniu wizerunku szkoły i jej promocji w środowisku lokalnym, w kraju i poza jego granicami.
 • Przegląd programów wspomagających zarządzanie szkołą. Przykłady kompleksowego wykorzystania komputerów w szkole.
 • Multimedialne pakiety edukacyjne – sposoby i metody wykorzystania w procesie dydaktycznym.
 • Sposoby komunikacji poprzez sieć Internet – poczta elektroniczna, forum dyskusyjne itp.
 • Możliwości wykorzystania zintegrowanego pakietu oprogramowania w pracy dyrektora oraz do publikacji osiągnięć uczniów i nauczycieli.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy ze sprzętem komputerowym, prawne aspekty korzystania z oprogramowania.
 • Opracowanie planu rozwoju szkolnego systemu edukacji informatycznej w oparciu o otrzymaną pracownię i z uwzględnieniem przygotowania nauczycieli uczestniczących w szkoleniach.

Osiągnięcia:

Po zakończeniu kształcenia uczestnik kursu będzie przygotowany do:

 • planowania i wdrażania technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą oraz w procesie dydaktycznym,
 • posługiwania się multimedialnym zestawem komputerowym i jego narzędziami w:
  • poszukiwaniu i gromadzeniu informacji związanych np. z funkcjonowaniem i zarządzaniem szkołą,
  • komunikowania się,
 • merytorycznej oceny zawartości szkolnej witryny WWW i jej roli w kreowaniu wizerunku szkoły.

Ponadto uczestnik kursu będzie znał możliwości wykorzystania pakietu zintegrowanego do łączenia informacji tworzonych w różnych aplikacjach, a w szczególności:

 • edytorów tekstu i grafiki – do przygotowania opracowań, zawierających tekst skomponowany z obiektami graficznymi, tabelami i wykresami,
 • arkusza kalkulacyjnego – do analizy danych, wykonywania zestawień i obliczeń rachunkowych, tworzenia wykresów,
 • baz danych – do gromadzenia i zarządzania danymi,
 • do opracowywania prostych publikacji wykorzystywanych w szkole oraz do budowania elementów szkolnej witryny (np. w postaci materiałów dydaktycznych opracowywanych przez nauczycieli).

Zobacz także:

Opublikowano 18 września 2006
Zarchiwizowano 14 czerwca 2007
Wróć