"Vademecum logopedyczne nauczyciela przedszkola"
Warsztat dla nauczycieli

 1. Adresaci:
  nauczyciele przedszkoli i innych placówek wychowawczych

   
 2. Czas trwania i data:
  (10 godz.) o terminie warsztatu poinformujemy telefonicznie.
  Koszt udziału w warsztacie wynosi 25zł

   
 3. Autorzy i realizatorzy:
  dr Iwona Michalak-Widera, mgr Katarzyna Węsierska

   
 4. Tematyka:

Część teoretyczna, z wykorzystaniem autorskiej prezentacji pt. "Kompendium logopedyczne nauczyciela przedszkola". Teoretyczne omówienie podstawowych zagadnień logopedycznych istotnych dla nauczyciela przedszkola.

 • proces rozwoju mowy i jego zakłócenia,
 • podstawowe zagadnienia z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki logopedycznej,
 • wspomaganie rozwoju mowy małego dziecka – wczesna stymulacja językowa,
 • diagnoza wad mowy, narzędzia diagnostyczne i sposoby dokumentowania badania,
 • etapy postępowania logopedycznego,
 • warunki efektywnej terapii logopedycznej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy logopedy i nauczyciela,
 • wykorzystanie ćwiczeń ortofonicznych według metody J. Cieszyńskiej w pracy korekcyjno-wyrównawczej.

Część warsztatowa:

 • propozycje ćwiczeń i zabaw ortofonicznych przygotowujących do efektywnej terapii logopedycznej,
 • prezentowanie zestawów ćwiczeń stymulujących słuch fonematyczny i rozwój funkcji językowych,
 • przykłady ćwiczeń stymulujących prawidłową wymowę i artykulację dzieci wieku przedszkolnym,
 • projektowanie przez uczestników własnych scenariuszy zajęć ortofonicznych,
 • przegląd literatury zagadnienia,
 • podsumowanie szkolenia – dyskusja, wypełnienie ankiety ewaluacyjnej przez nauczycieli.

Zgłoszenia na warsztat przyjmujemy w formie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeń. Karty można przesyłać faksem: 209 53 13, pocztą na adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice ul. Drozdów 21 z dopiskiem "8W". Istnieje możliwość wypełnienia karty zgłoszenia online, aby tego dokonać kliknij tutaj.

Nr konta:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Na blankiecie wpłaty należy zaznaczyć: "8W"

Opublikowano 5 stycznia 2005
Zarchiwizowano 8 czerwca 2005
Wróć