"Jak efektywnie uczyć czytać"
Szkolenie dla nauczycieli

 1. Adresaci:
  nauczyciele przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych, reedukatorzy.
   
 2. Czas trwania i data:
  (10 godzin) zajęcia odbędą się 15 II 2005 r.
  Koszt udziału w szkoleniu wynosi 50 zł
   
 3. Prowadzący:
  mgr Łucja Skrzypiec, mgr Katarzyna Węsierska.
   
 4. Tematyka:

Część teoretyczna, z wykorzystaniem autorskiej prezentacji pt. "Jak efektywnie uczyć czytać?". Omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem dziecka do podjęcia nauki czytania oraz stosowanymi współcześnie metodami nauki czytania:

 • przegląd stosowanych metod nauki czytania,
 • dojrzałość dziecka do podjęcia nauki czytania,
 • metody diagnozy dziecka w zakresie gotowości do nauki czytania,
 • etapy postępowania w nauczaniu czytania metodą J. Cieszyńskiej – przedstawienie,
 • warunki efektywnej nauki czytania,
 • wykorzystanie czytania metodą ślizgu w pracy korekcyjno – wyrównawczej.

Część warsztatowa:

 • propozycje ćwiczeń i zabaw przygotowujących do efektywnej nauki czytania ze zrozumieniem,
 • projektowanie przez uczestników własnych scenariuszy zajęć, w oparciu o założenia teoretyczne prezentowanych metod – ćwiczenia praktyczne,
 • przykłady ćwiczeń dla dzieci z trudnościami w czytaniu – reedukacja.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy w formie wypełnionych i podpisanych kart zgłoszeń. Karty można przesyłać faksem: 209 53 13, pocztą na adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice ul. Drozdów 21 z dopiskiem "27DK". Istnieje możliwość wypełnienia karty zgłoszenia online, aby tego dokonać kliknij tutaj.

Nr konta:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

Na blankiecie wpłaty należy zaznaczyć: "27DK"

Opublikowano 5 stycznia 2005
Zarchiwizowano 16 lutego 2005
Wróć