Wakacyjna Szkoła Profilaktyki

 

Wakacyjna Szkoła Profilaktyki

 

Zapraszamy na warsztat w ramach Wakacyjnej Szkoły Profilaktyki, podczas którego doświadczysz na sobie działania i skuteczności technik dramowych i stworzysz historię bohatera (chłopca, który swój świat zamknął w kieszeni), która posłuży do zbudowania scenariusza profilaktyczno-wychowawczego.

Dlaczego drama?

John Mansfield powiedział – "Człowiek składa się z ciała, umysłu i wyobraźni – jego ciało jest niedoskonałe, jego umysł zawodny, ale jego wyobraźnia uczyniła go znakomitym".

Drama angażuje zarówno głowę, jak i serce. Uczenie poprzez dramę wymaga aktywności umysłu, ciała, emocji i ducha. W sferze wyobrażonych doświadczeń odgrywamy role innych osób i przezywamy różne sytuacje, dzięki czemu wzrasta nasza świadomość samych siebie, innych ludzi oraz świata, w którym żyjemy. Drama daje możliwość rozstrzygania dylematów moralnych, wyrażania uczuć, rozwijania własnej kreatywności, poznawania nowych idei i dróg życiowych. Drama wymaga od uczestnika interakcji – jest procesem społecznej interwencji. I choćby z tego powodu nadaje się do pracy z grupą. A co równie ważne, drama to dla wszystkich świetna zabawa.

Spotkanie ma na celu zaprezentowanie możliwości dramy w pracy z grupą młodzieży.
W warsztacie zapoznamy się z filozofią dramy stosowanej, podstawowymi ćwiczeniami dramowymi i sposobami ich wprowadzania na różne typy zajęć w szkole. Podczas spotkania będziemy budować historię postaci – bohatera (chłopca, który swój świat zamknął w kieszeni), która posłuży do zbudowania scenariusza profilaktyczno-wychowawczego.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

Termin: 3 lipca 2015 r. w godz. 10:00 – 13:00

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 16 czerwca 2015
Zarchiwizowano 3 lipca 2015
Wróć