Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach zaprasza na seminarium:

Zastosowanie sztuki w rozwoju dziecka z obniżoną sprawnością intelektualną

Zastosowanie sztuki w rozwoju dziecka
z obniżoną sprawnością intelektualną
,

które odbędzie się w dniu 30 września 2006 r.
w Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach,
ul. ks. Ścigały 17 (zobacz plan dojazdu).

Seminarium adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PROGRAM SEMINARIUM

Część wykładowa

08.15 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.10

Uroczyste otwarcie seminarium

Joanna Aleksandrowicz – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach

09.10 – 09.55

Wpływ arteterapii na rozwój dziecka z deficytami intelektualnymi

prof. Andrea Jaworska – arterapeuta, muzyk, Wydział Artystyczny UMCS Lublin

09.55 – 10.10

Prezentacja szkoły dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w aspekcie integralnego rozwoju osobowego ucznia

Maria Stefani-Haneczok – psycholog Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach

10.10 – 10.30

Nieprzetarty Szlak – międzynarodowy cykl działań artystycznych osób niepełnosprawnych – koncepcja i rozwój

Michał Stanowski – socjolog, lalkarz, instruktor teatralny, twórca i koordynator projektu Nieprzetarty Szlak

10.30 – 11.00

Przerwa

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy Nieprzetartego Szlaku podczas przerwy w seminarium.

Część warsztatowa

11.00 – 14.00

1. Przez muzykę do serca dziecka

Izabela Rama – nauczyciel świetlicy prowadzący zajęcia muzyczne, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

2. Od teatru do terapii – zastosowanie sztuki teatralnej w rozwoju psychospołecznym dziecka z niepełnosprawnością intelektualną

Michał Stanowski – socjolog, lalkarz, instruktor teatralny, twórca i koordynator projektu Nieprzetarty Szlak

3. Malowane światy – zastosowanie sztuk plastycznych w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną

Małgorzata Stolarczyk – Zespół Szkół Specjalnych nr 9 w Katowicach

4. Emisja głosu w pracy z dzieckiem z obniżoną sprawnością intelektualną

dr Iwona Michalak-Widera – logopeda, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

5. Inspiracje parateatralne w szkole specjalnej

Anita Wieloch – terapeuta, nauczyciel, Zespół Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Koszt udziału w seminarium wynosi: 26 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: seminarium 1S

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Uwaga: w dniu seminarium nie będzie możliwości dokonania wpłaty w recepcji szkoły. Prosimy o dokonanie wpłaty na konto i zabranie ze sobą na seminarium dowodu wpłaty.

Limit miejsc na seminarium został wyczerpany.

Termin przyjmowania zgłoszeń na seminarium upływa z dniem 27 września 2006 r.

Koordynatorzy seminarium: dr Iwona Michalak-Widera, Barbara Spierzak tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 i 124
oraz
Dział Szkoleń ROM-E Metis: tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 18 lipca 2006
Zmieniono 28 września 2006
Zarchiwizowano 30 września 2006
Wróć