Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/13/2

 

Narzędziownia przedszkolaka

 

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w przedszkolu promującym zdrowie.

W bieżącym roku szkolnym zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Narzędziownia przedszkolaka.

 

Miejsce zajęć:

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 14:00 – 18:00

Prowadzący: Gabriela Wawrzynek – ROM-E Metis w Katowicach

 

Spotkanie 1

Termin: 10 marca 2015 r. (wtorek)
Temat: Jak małym dzieciom mówić o sztuce
Warsztaty w oparciu o książkę Plastyczne wymyśl-Anki autorstwa Anny Kalbarczyk. Treść i pełne zabawnych puent opowiadania o sztukach plastycznych z pewnością zainspirują dzieci w wieku 5-12 lat do własnych artystycznych poszukiwań i swobodnej realizacji pomysłów. Ponadto mają one charakter edukacyjny – ich krótka forma sprawia, że przedszkolak z łatwością przyswaja sobie wiedzę o kolorach.

Spotkanie 2

Termin: 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)
Temat: Z maską twarzą w twarz – ale gips
Wspólna zabawa, zdobycia nowych umiejętności, okazja do poznania warsztatu i możliwości rzeźbiarskich taśmy gipsowej. W "maskowych" bohaterach na pewno rozpoznawalne będą postaci dobrze znane z bajek i opowieści książkowych – a same będzie szansa wcielenia się w ulubionych bohaterów.

Spotkanie 3

Termin: 12 maja 2015 r. (wtorek)
Temat: Quilling – wyższy stopień wtajemniczenia

Spotkanie 4

Termin: 9 czerwca 2015 r. (wtorek)
Temat: Oryginalne modele z papierowych pasków
Kreatywny sposób na spędzenie czasu. Sklejając różnokolorowe, papierowe modele zwierzątek, roślin i przedmiotów można się świetnie uczyć i bawić.

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Ww. kwotę należy wpłacić do dnia 31 marca 2015 r.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/13/2

lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zmieniono 14 stycznia 2015
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć