Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach wspólnie ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka oraz Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi S.A. zapraszają do wzięcia udziału w konferencji:

 Przedszkole inaczej – innowacyjne metody pracy z dziećmi

"Przedszkole inaczej – innowacyjne metody pracy z dziećmi",

która odbędzie się 26 września 2006 r. w auli
Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach przy ul. Francuskiej 12.

Konferencja jest adresowana do wizytatorów, pracowników samorządów, dyrektorów, wicedyrektorów, doradców metodycznych, nauczycieli, pedagogów, psychologów przedszkoli i nauczania początkowego.

PROGRAM KONFERENCJI

8.30 – 9.30

Czynne będzie biuro konferencji

9.30 – 9.40

Uroczyste otwarcie konferencji

Część wykładowa

9.40 – 10.00

Rola i zadania wychowania przedszkolnego w zmieniającej się rzeczywistości

Wystąpienie przedstawiciela Śląskiego Kuratorium Oświaty

10.00 – 10.20

Poczucie kompetencji nauczyciela przedszkola a wymagania współczesnego wychowania

dr Beata Pituła, ŚWSZ im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

10.20 – 11.20

Dlaczego dzieci są niegrzeczne? W jaki sposób można temu zaradzić.

prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Katedra Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci, Warszawa

11.20 – 11.40

Stymulowanie twórczego myślenia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Izabela Lebuda, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii i Wspomagania Rozwoju Człowieka, Zakład Psychopedagogiki Kreatywności, Warszawa

11.40 – 12.00

Zastosowanie metody projektów w pracy z dziećmi

Kacper Woźniak, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

12.00 – 12.30

Przerwa

Część warsztatowa, proponujemy warsztaty do wyboru:

12.30 – 14.30

1. Zabawa w pracy z dziećmi

Julita Charchut-Błońska PSPiA "KLANZA", Tychy

2. Ćwiczenia językowe rozwijające mowę dziecka w wieku przedszkolnym

dr Iwona Michalak-Widera ROM-E Metis, Katowice

3. Metoda projektów w pracy z dziećmi

Kacper Woźniak, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego

4. Metody twórcze w pracy z dziećmi

Izabela Lebuda, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii i Wspomagania Rozwoju Człowieka, Zakład Psychopedagogiki Kreatywności, Warszawa

5. Mapy mentalne, opowiadania historii, gry w uczenie się

Małgorzata Taraszkiewicz, koordynator Kampanii na Rzecz Uczenia Się, CODN Warszawa

Koszt udziału w konferencji wynosi: 28 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: konferencja 2K

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Termin dokonywania wpłat upływa z dniem 22 września 2006 r.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21 

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Ważna informacja: w ramach konferencji przewidziany jest udział w warsztatach. Należy dokonać wyboru warsztatu wpisując numer wybranego warsztatu w odpowiednie pole karty zgłoszeń. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach warsztatowych prosimy o dokonanie 3 wyborów warsztatów, w przypadku braku miejsc na pierwszy wybrany warsztat zgłoszenie zostanie automatycznie przypisane do drugiego wybranego warsztatu, w przypadku braku miejsc na drugi wybrany warsztat zgłoszenie zostanie automatycznie przypisane na trzeci wybrany warsztat.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin przyjmowania zgłoszeń na konferencję upływa z dniem 20 września 2006 r.

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowych informacji udziela:

Koordynator konferencji: Katarzyna Jaworska tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
oraz
Dział Szkoleń ROM-E Metis: tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 126, 127, 128, 129

Serdecznie zapraszamy!

Opublikowano 6 czerwca 2006
Zarchiwizowano 26 września 2006
Wróć