Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
Grupa
12D/10

 

Nauczycielskie sposoby na uczniowską niechęć czyli jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny

Informacja dla szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia oraz zainteresowanych nauczycieli pracujących w szkole promującej zdrowie.

 

W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowaliśmy dla Państwa cztery spotkania seminaryjno-warsztatowe odbywające się w ramach cyklu Nauczycielskie sposoby na uczniowską niechęć czyli jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny.

 

Uwaga, z przyczyn od nas niezależnych zajęcia grupy 12D/10 – Nauczycielskie sposoby na uczniowską niechęć w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie przewidziane w dniu 8 grudnia 2014 r. nie odbędą się. Następne zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem. Przepraszamy. Koordynatorzy.

 

Wytrwałości, motywacji, wyznaczania i osiągania celów przy zachowaniu harmonii życiowej trzeba uczyć już młodych. Bo potem może być na to zwyczajnie za późno.
Marek Kamiński
(podróżnik, polarnik i przedsiębiorca, autor metody Biegun)

We współczesnym cyfrowym świecie, w którym praktycznie każda informacja jest dostępna na kliknięcie myszy (a coraz częściej na muśnięcie palcem ekranu smartfona lub tabletu) rola nauczyciela uległa zasadniczej zmianie – z eksperta dostarczającego wiedzy rozumianej jako zbiór naukowych faktów na przewodnika pomagającego uczniowi zarządzać informacjami. Współczesny nauczyciel poza doskonałą znajomością nauczanej dyscypliny naukowej powinien także być specjalistą od kierowania procesem uczenia się jego uczniów bowiem sukces edukacyjny jego uczniów ucznia zależy od wielu czynników. Wśród nich motywacja wewnętrzna ucznia, umiejętność wyznaczania celów, planowania i koncentracji na zadaniu mają niebagatelne znaczenie.

Zapraszam nauczycieli pragnących poznać wybrane metody i techniki coachingowe oraz sposoby ich wykorzystania w procesie nauczania – uczenia się na cykl 4. warsztatów, w czasie których wspólnie zastanowimy się jak pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny (i nie tylko!).

 

Tematyka warsztatów

Spotkanie 1:

 • Proces nauczania – uczenia się jako zmiana

 • Konektywistyczna teoria procesu nauczania – uczenia się

 • Budowanie relacji coachingowej między nauczycielem i uczniami

 • Wykorzystanie strategii Walta Disney'a w budowaniu motywacji wewnętrznej ucznia

Spotkanie 2:

 • Elementy neurodydaktyki, czyli co warto wiedzieć o biologicznym fundamencie motywacji

 • Rola gier i zabaw w procesie uczenia się

 • Ćwiczenia poprawiające umiejętność koncentracji

Spotkanie 3:

 • Umiejętność planowania – cele S.M.A.R.T.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów – model GROW

 • Coaching w pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Spotkanie 4:

 • Strategia wyprzedzająca

 • Coaching w pracy metodą projektu

 

Miejsce zajęć:

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu
adres: 41-902 Bytom, ul. Chorzowska 22
tel.: 32 787 37 01
www.kolegiumbytom.pl

Dojazd: http://goo.gl/maps/RMiPQ
Dojazd tramwajem: z Katowic linia 6 i 19 w kierunku Bytomia. Należy wysiąść na przystanku: Bytom Park Mickiewicza.

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Prowadzący: Grażyna Skirmuntt

 

Spotkanie 1

Termin: 6 października 2014 r. (poniedziałek)
20 października 2014 r. (poniedziałek)

Spotkanie 2

Termin: 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek)

Spotkanie 3

Termin: 23 lutego 2015 r. (poniedziałek)

Spotkanie 4

Termin: 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)

 

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) od uczestnika.

 

Sposób płatności

Z powodu zmian w Ustawie o finansach publicznych jesteśmy zmuszeni do podzielenia kosztów udziału w zajęciach na dwie równe raty.
Pierwszą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2014 r.
Drugą ratę w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) należy wpłacić po 1 stycznia 2015 r., najpóźniej do dnia 31 marca 2015 r.
Niestety nie ma możliwości jednorazowego uiszczenia pełnej opłaty za całe szkolenie.

 

Jeżeli przed dokonaniem przelewu potrzebują Państwo faktury na przelew prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjer), tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail: ).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat ww. kwot na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/10.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę, adres i NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

 

 

Przejdź do rejestracji online...

 

System rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w cyklu szkoleniowym. Proszę przyjechać na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz druku wpłaty/przelewu bankowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy (imię, nazwisko lub nazwa szkoły/placówki, adres oraz NIP) znajdujące się na dokumencie wpłaty/przelewu, który od Państwa otrzymamy.

Opublikowano 13 września 2014
Zmieniono 1 grudnia 2014
Zarchiwizowano 12 czerwca 2015
Wróć