Zapraszamy na szkolenie "Nowelizacja prawa zamówień publicznych".

Szkolenie adresujemy do wszystkich osób zajmujących się zagadnieniem zamówień publicznych w placówkach oświatowych.

Termin szkolenia: 30 maja 2006 r.

Czas trwania szkolenia: 9.00 – 15.00

Miejsce: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Zajęcia prowadzi specjalista ds. zamówień publicznych z firmy Presscom Sp. z o.o. (www.presscom.pl) Ryszard Groński – praktyk, autor licznych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, pełnomocnik stron w postępowaniu przed zespołami arbitrów, doradca i stały współpracownik licznych zamawiających i wykonawców na terenie całego kraju, związany z zamówieniami publicznymi od 1996 roku, doskonale zorientowany zarówno w specyfice funkcjonowania zamawiających jak i oferentów, rocznie w jego szkoleniach uczestniczy kilka tysięcy osób, trener i konsultant portalu PrzetargiPubliczne.pl.

Program szkolenia:

09.00 – 09.05

Powitanie uczestników

09.05 – 09.30

1. Odmienności definicji ustawowych.

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy – obowiązek stosowania ustawy oraz wyłączenia.

3. Nowe progi kwotowe i ich znaczenie.

09.30 – 10.00

4. Zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniu, wyborze oferty oraz wstępnych ogłoszeń informacyjnych.

5. Przygotowanie postępowania – obowiązki informacyjne, dokumenty, opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, SIWZ.

6. Tryby udzielania zamówień – zagadnienia wprowadzające (terminy, SIWZ, wadium): przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna.

10.00 – 10.10

Przerwa na kawę

10.10 – 12.45

7. Zestawienie minimalnych wymagań: komisje przetargowe, terminy, dokumentacja, wybór najkorzystniejszej oferty.

8. Zmiana kryteriów oceny ofert i warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia w trakcie postępowania.

9. Uzupełnianie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków.

10. Wyjaśnienia wykonawców w nowym stanie prawnym.

11. Umowy w zamówieniach publicznych – umowy ramowe.

12.45 – 13.15

Przerwa

13.15 – 15.00

12. Środki ochrony prawnej po zmianach.

13. Kontrola zamówień publicznych i odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

14. Udzielanie zamówień poniżej 60.000 EURO – co tak naprawdę uproszczono.

15. Dyskusja.

15.00 – 15.10

Pożegnanie uczestników

Koszt udziału: 230 zł

Warunki uczestnictwa:

 • przesłanie nam wypełnionej i osobiście podpisanej karty zgłoszenia do dnia 19 maja 2006 r. faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę należy kliknąć tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
  Fax: 32 209 53 13
  Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21
 • dokonanie opłaty w kwocie 230 zł do dnia 19 maja 2006 r. na konto:
  ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
  z dopiskiem szkolenie 20DK
  lub w kasie Ośrodka.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostarczenie karty zgłoszenia i dokonanie opłaty. Organizator zastrzega sobie prawo do dowołania szkolenia w przypadku gdy grupa chętnych będzie mniejsza niż 20 osób.

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty Centrum Szkoleniowego Presscom.

Opublikowano 28 kwietnia 2006
Zarchiwizowano 30 maja 2006
Wróć