MetisOHPWSP

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Śląska Wojewódzka Komenda OHP w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie oddział w Katowicach zapraszają na konferencję zatytułowaną:

Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym
na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy,

która odbędzie się 14 kwietnia 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ulicy Katowickiej 27 w Katowicach.

 

Uczeń zagrożony wykluczeniem społecznym na edukacyjnym i zawodowym rynku pracy

Tematyka wykluczenia społecznego jest coraz częstszym tematem rozmów nauczycieli, wychowawców, psychologów i doradców zawodowych szkół i placówek. Nowe zagrożenia cywilizacyjne, drapieżny rynek pracy, zmienność i nieprzewidywalność stają się wyzwaniami przed którymi stoją szczególnie nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących młodzież do wejścia na rynek pracy. Jak przeciwdziałać wykluczeniu? Jak wspierać dorosłych uczniów? Czy jest miejsce w szkolnictwie zawodowym na twórcze działania? Co robić, gdy uczniowie naruszają normy czy łamią prawo? To tylko, niektóre z pytań, o które zapytamy prelegentów.

Oprócz wykładów, proponujemy także udział w warsztatach, które są częścią projektu "Nauczyciel z ImPETem", który realizuje ROM-E Metis, a którego odbiorcami mogą być nauczyciele kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu.

Zapraszamy do wspólnego przyjrzenia się tym zagadnieniom.

Konferencja jest bezpłatna.

Program konferencji:

9:00 – 9:30Rejestracja uczestników
9:30 – 9:40Powitanie uczestników
9:40 – 10:20Wykluczenie ucznia jako problem społeczny

dr Anna Zasada-Chorab, dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka w Warszawie oddział w Katowicach

10:20 – 11:00Zagadnienia prawne w kontekście wykluczenia młodzieży (ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z narkotykami)

prokurator Grzegorz Ocieczek

11:00 – 11:30Ochotnicze Hufce Pracy szkołą drugiej szansy

Sabina Knapik, kierownik Zespołu Programów Edukacyjnych, Refundacji, Kształcenia i Wychowania ŚWK OHP

11:30 – 11:50Przerwa kawowa
11:50 – 12:40Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a ich szanse na rynku pracy

Anna Kopczyk-Surówka, doradca zawodowy Zespołu Szkół im. J. Korczaka w Wójtowej Wsi

12:40 – 13:10Nauczyciel coachem czyli o relacji nauczyciel – uczeń inaczej

Bożena Bucka, dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

13:10 – 13:50Nauczanie indywidualne w kształceniu zawodowym z perspektywy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Przedstawiciel PPP

14:00 – 15:00Warsztaty będą odbywały się równolegle:
  1. Schemat rozmowy doradczej z tzw. uczniem/klientem "trudnym"
    Jowita Waluda, doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Dąbrowie Górniczej.
  2. Buntownik w szkole czyli jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów?
    Magdalena Wieczorek, ROM-E Metis w Katowicach
  3. Zagrożenia cywilizacyjne czyli jak nowe technologie wpływają na uczniów?
    Ewa Kustwan-Mróz, ROM-E Metis w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Lipiak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 13 marca 2014
Zmieniono 1 kwietnia 2014
Zarchiwizowano 14 kwietnia 2014
Wróć