Logo: Sześciolatek w szkole...

 

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach organizuje Konferencję Sześciolatek w szkole – gotowość dziecka i gotowość systemu.

Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące:

  • wybranych aspektów psychologiczno-pedagogicznych i strukturalnych związanych z gotowością dziecka 6-letniego do podjęcia nauki szkolnej,
  • zalecanych warunków organizacji edukacji dzieci sześcioletnich,
  • sposobów udzielania wsparcia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz rodzicom dzieci sześcioletnich,
  • gotowości szkół podstawowych do przyjęcia dzieci sześcioletnich jako uczniów klasy pierwszej.

Konferencję adresujemy w szczególności do dyrektorów szkół podstawowych, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli i rodziców dzieci 6-letnich, a także przedstawicieli organów prowadzących i rad rodziców.

Konferencja odbędzie się 17 marca 2014 r. od godz. 10:00 – 14:00 w auli Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu, ul. Chorzowska 22.

 

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

 

Program ramowy

9:30 – 10:00Rejestracja uczestników
10:00 – 10:15Powitanie uczestników
10:15 – 11:00Gotowość dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole – wybrane aspekty psychologiczno-pedagogiczne i strukturalne

dr Eugenia Rostańska – WSB w Dąbrowie Górniczej

11:00 – 11:30Przygotowanie szkół podstawowych w województwie śląskim do realizacji edukacji dziecka 6-letniego

dr Bożena Marzec – Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach

11:30 – 11:50Edukacja szkolna 6-latka oraz obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 5-letniego – regulacje prawne

Ewa Fiedziukiewicz – ROM-E Metis w Katowicach

11:50 – 12:20Przerwa
12:20 – 12:35Moje dziecko 6-letnie jest uczniem

wystąpienie przedstawiciela rodziców

12:35 – 13:25Działania w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej dzieci 6-letnich

wystąpienia: przedstawiciela organu prowadzącego, przedszkola, szkoły podstawowej, poradni psychologiczno-pedagogicznej

13:25 – 13:50Sześciolatek w szkole/Skala Funkcjonowania Dzieci Sześcioletnich (SFP) – działania na rzecz nauczycieli, dzieci i rodziców

Małgorzata Spendel – ROM-E Metis w Katowicach

13:50 – 14:00Podsumowanie konferencji, zakończenie obrad

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konferencji:

Małgorzata Spendel, Ewa Fiedziukiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail: /

Opublikowano 24 lutego 2014
Zarchiwizowano 17 marca 2014
Wróć