Twórcze zabawy matematyczne dla przedszkolaków

Zapraszamy na warsztaty Twórcze zabawy matematyczne dla przedszkolaków – matematyka nie musi być nudna.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego.

Cele:

  • poznanie różnorodnych pomysłów na zajęcia matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  • nabycie i doskonalenie umiejętności poznawania swoich wychowanków w działaniach integracyjnych,
  • rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem,
  • projektowanie własnych pomocy dydaktycznych.

 

Forma doskonalenia: warsztaty

Termin: 4 października 2013 r. w godz. 14:30 – 18:30

Liczba godzin: 5

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt udziału: 40 zł

Prowadząca: Dorota Woźniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog.

 

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 40 zł do dnia 27 września 2013 r. na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 61WD

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.
 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Grażyna Ryba:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 137
e-mail:

Opublikowano 18 września 2013
Zarchiwizowano 4 października 2013
Wróć