Zapraszamy na warsztaty "Praca ze zdolnym i twórczym dzieckiem – grupa dla początkujących".

Tematyka:

  1. Wybrane elementy treningu twórczości.
  2. Diagnoza dziecka zdolnego.
  3. Wybrane elementy pracy z dziećmi zdolnymi i twórczymi na różnych etapach rozwojowych.

Liczba godzin: 15 (3x5 godzin)

Terminy zajęć: 22 marca 2006; 19 kwietnia 2006; 17 maja 2006

Koszt szkolenia: 30 zł od osoby

Prowadzący zajęcia: Ewa Kustwan-Mróz, Katarzyna Jaworska

Opłaty można dokonać w kasie ROM-E Metis lub przelewem na konto:
ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 87D

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj. Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Serdecznie zapraszamy.

Opublikowano 26 stycznia 2006
Zarchiwizowano 28 lutego 2006
Wróć