Zapraszamy na warsztaty Małe formy teatralne.

Teoria:

 • język teatru – struktura teatru;
 • przestrzeń głos ruch;
 • rola światła;
 • scenografia, kształt, kolor;
 • tekst – wybór.

Zajęcia o charakterze warsztatu:

 • praca dykcyjna, praca z tekstem;
 • analiza tekstu – próby stolikowe;
 • elementy pantomimy;
 • budowanie własnych etiud ruchowych;
 • rekwizyt;
 • kolor i jego znaczenie;
 • eksperymenty ze światłem;
 • próby etiud własnych.

Liczba godzin: 10 - 2 spotkania po 5 godz.

Termin: 28 kwietnia i 4 maja 2011 r. w godz. 15:00 – 19:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Uwaga: Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie z sobą stroju sportowego.

Koszt udziału: 20 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 19W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Barbara Spierzak:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Opublikowano 22 lutego 2011
Zarchiwizowano 28 kwietnia 2011
Wróć