Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach serdecznie zaprasza na konferencję:

Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

To już kolejna konferencja skierowana do logopedów, która obejmować będzie zagadnienia terapii dzieci z alalią, afazją dziecięcą i afazją u dzieci. Wśród prelegentów znajdą się wybitni naukowcy, specjaliści z omawianej dziedziny: prof. Jagoda Cieszyńska, dr Marta Korendo, dr Jolanta Panasiuk.
Spotkanie stanie się okazją do zapoznania z najnowszymi trendami w zakresie terapii logopedycznej, do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz wymiany doświadczeń. Równolegle do konferencji odbywać się będzie sprzedaż książek i pomocy dydaktycznych.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uiszczenie opłaty w wysokości 70 zł do dnia 23 lutego 2011.

Konferencja odbędzie 25 lutego 2011 r. w godz. 9:00 – 15:00 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (wejście od strony ul. Lompy).

Program konferencji

9:00 – 9:15

Powitanie uczestników i uroczyste rozpoczęcie konferencji

9:15 – 10:00

Diagnoza różnicowa afazji dziecięcej i alalli. Wczesna terapia zaburzeń językowych

dr Marta Korendo – Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

10:05 – 11:05

Rozwojowy model diagnozy i terapii zaburzeń mowy

dr Marta Korendo – Katedra Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

11:05 – 12:00

Przerwa (możliwość dokonania zakupów książek i specjalistycznych pomocy dydaktycznych)

12:00 – 12:30

Teoretyczne podstawy postępowania logopedycznego w przypadkach alalii

dr Jolanta Panasiuk – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

12:30 – 13:15

Terapia alalii sensorycznej – strategie i procedury logopedyczne

mgr Elżbieta Bogacz – Ośrodek Adaptacyjno-Rehabilitacyjny, Gliwice

dr Jolanta Panasiuk – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

13:20 – 14:20

Terapia alalii motorycznej – strategie i procedury logopedyczne

mgr Katarzyna Dworniczak – Ośrodek Wczesnej Interwencji, Rzeszów

dr Jolanta Panasiuk – Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

14:20 – 14:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 12K

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora – Barbary Cyl:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108
e-mail:


Informacja dotycząca faktur. ROM-E Metis wystawia faktury na podstawie:

  1. Terminowej wpłaty na konto z podaniem na przelewie wszystkich danych potrzebnych do faktury oraz kodu konferencji. Dane:
    nazwa instytucji lub imię i nazwisko;
    ulica, kod pocztowy i miejscowość;
    w przypadku instytucji NIP oraz imię i nazwisko uczestnika konferencji.
    Taka faktura zostanie przekazana na konferencji uczestnikowi razem z zaświadczeniem uczestnictwa.
  2. Wcześniejszego powiadomienia ROM-E Metis (telefonicznie: 32 209 53 12, faksem: 32 209 53 13, e-mailowo: ) o wystawieniu faktury na przelew (płatna po otrzymaniu faktury przez zamawiającego w terminie 14 dni) – taką fakturę wysyłamy pocztą.
Opublikowano 14 stycznia 2011
Zmieniono 17 lutego 2011
Zarchiwizowano 25 lutego 2011
Wróć

Wyszukiwarka

Polecamy

Uwaga wydarzenie!

Dobra szkoła

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Platforma edukacyjna

Zgłoszenia online

Subskrypcja

Najnowsze informacje i oferty na Twój e-mail
Działanie:

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik wizyt

8 866 421
odwiedzających
od 1 lutego 2005,
1 653 wczoraj,
1 842 dzisiaj.

Online

Odwiedza nas 13 gości