Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważneVI konferencja

Termin:
22 września 2005 r. – część wykładowa
23 września 2005 r. – część seminaryjno-warsztatowa

Miejsce:
część wykładowa
Aula Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka
Katowice, ul. Francuska 12 (dawna siedziba Biblioteki Śląskiej)

część seminaryjno-warsztatowa
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Katowice, ul. Drozdów 21

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM
Katowice, ul. Kardynała Wyszyńskiego 7

Zarchiwizowano 23 września 2005
Wróć