Zapraszamy na kurs kierowników wycieczek szkolnych.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy i opiekunowie, wolontariusze.

Liczba godzin: 10

Termin: 27 i 28 kwietnia 2011 r. w godz. 14:30 – 18:30

Cele:

  • kształtowanie i wzmacnianie postawy badawczej w pracy z uczniem i z grupą;
  • poszukiwanie zasobów kulturowych w kraju i za granicą i dopasowanie ich do metodyki pracy w szkole i poza szkoła;
  • zaplanowanie ciekawych szlaków wycieczkowych i turystycznych dopasowanych do realizacji planu wychowawczego szkoły;
  • promocja regionu.

Planowane efekty:

  • uczestnicy potrafią zorganizować wycieczki przedmiotowe, rekreacyjne i z zakresu turystyki kwalifikowanej;
  • znają zasady udzielania pierwszej pomocy i współpracy ze służbami medycznymi, straży pożarnej., ratowników górskich i wodnych;
  • znają obowiązki kierownika wycieczek szkolnych;
  • znają zasady bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wycieczki i obowiązujące przepisy.

Prowadzący: Gabriela Wawrzynek

Koszt udziału: 100 zł

Liczba uczestników kursu jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzona wpłatą.

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 2WD/4

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 9 lutego 2011
Zarchiwizowano 27 kwietnia 2011
Wróć