Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502) – data wejścia w życie 01.09.2019 r.

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000502

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, Prawo oświatowe, art. 111

Dotyczy: organizacja szkół i przedszkoli

Opublikowano 15 września 2020

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. 2018 poz. 1531)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001531

Wydano na podstawie: Prawo oświatowe, art. 113

Dotyczy: organizacja szkół i przedszkoli

Opublikowano 21 grudnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna