Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2021 poz. 1930)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001930

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, karta nauczyciela

Zmieniono 26 października 2021

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002215

Dotyczy: karta nauczyciela

Zmieniono 22 lipca 2020

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna