Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967)

isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820030019

Tekst jednolity:

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000967

Dotyczy: karta nauczyciela

Zmieniono 28 maja 2018

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 r. poz. 2203)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002203

Dotyczy: budżet, finanse publiczne, karta nauczyciela

Zmieniono 21 grudnia 2017

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna