Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600)

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002204

Tekst jednolity:

isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001600

Dotyczy: kodeks karny

Zmieniono 24 sierpnia 2018

Wróć do: Akty prawne w oświacie - strona główna